GBot Avatar

2 Ratings

Rate GBot

GBot


Online2 Votesdiscord.js

FunMemeMusicEconomyModerationLoggingLevelingWeb DashboardSocialRoleplayUtility
Türkçe gelişmiş sistemlere, komutlara ve WebPanel'e sahip sunucunuza ve sizlere kolaylık sağlayan bir Discord Botu!

Developer: SepulturA#5868 

Prefix: g!

InviteSupport GuildWebsiteUpvoteEnglish!

GBot

Web Dashboard!

You can see all commands of the bot by typing g!help.

 • Web Dashboard!
 • Advanced Support System!
 • Music Commands! Uninterrupted Music!
 • Game commands such, fun commands, mutual game commands!
 • Adjustable / switchable systems!
 • Advanced Moderation Commands! (Alert System, Moderation Logs, Server Logs!)
 • Profile system!
 • Interchangeable prefix! (Even if the prefix is changed, you can use commands by tagging the bot. Bot tag prefix!)
 • And more...


  Turkish!

  GBot

  Web Panelli!

  Botun tüm komutlarını g!yardım yazarak görebilirsiniz.

 • Web Paneli!
 • Gelişmiş Destek Sistemi!
 • Müzik Komutları! Kesintisiz Müzik!
 • Oyun Bilgi komutları, eğlence komutları, yvs!düello komutu gibi karşılıklı oyun komutları!
 • Ayarlanabilir/değiştirilebilir özellikli sistemler!
 • Gelişmiş Moderasyon Komutları! (Uyarı Sistemi,Sunucu Kayıtları!)
 • Profil sistemi!
 • Değiştirilebilir ön-ek! (Ön-ek değiştirilse bile komutları botu etiketleyerek kullanabilirsiniz. Etiket ön-ek özelliği.)
 • Ve daha fazlası...