Rexa Music Avatar

Rexa Music


Offline16 Votes

FunMusicModeration

r!yardım | r!davet | r!çal | r!eğlence


Developer: Rexâ Vèin ꏀ#0001 

Prefix: r!

InviteSupport GuildWebsiteDonateUpvote  • Yardım almak icin r!yardım komutunu kullanabilirsiniz.
  • Komut Açıklama Kullanım
    eğlence Eğlence komutlarını listeler. r!eğlence
    yardım yardım komutlarını gösterir. r!yardım
    Diğer Diğer komutları gösterir. r!diğer
    müzik Müzik komutlarını gösterir. r!müzik