×

Your AdBlock is on

We know ads can be annoying, but they're what allow us to make all of Discord Boats available for free. Please help us continue to provide you with our service for free by whitelisting Discord.Boats on your ad blocker. if you really can't stand to see another ad again, then please consider support our work with a contribution to Discord.Boats and get some cool perks along the way

×

We now have a Discord server!

Consider joining our Discord server to participate in community events, giveaways and more
Viet Helper Avatar

Viet Helper


Online4 Votes

FunMemeGamesEconomyAutomodUtility

Một Bot dành cho người Việt Nam^^


Developer: Hyx ✧#6363 

Prefix: ;

InviteUpvoteReport

➡ Viet Helper là một bot cung cấp nhiều tính năng dành cho các bạn Việt Nam sử dụng!

‣ Đây là bot có nhiều tính năng dễ hiểu, dễ sử dụng!

‣ Bot có các tính năng tự quản lý, hỗ trợ máy chủ!

‣ Ngoài ra còn có các tính năng như trò chơi, memes, afk, v.v..

‣ Bot không yêu cầu quyền Administor nên bạn có thể yên tâm nhé^^

‣ Sở hữu các tính năng nổi bật, bot cũng hoàn toàn 100% SFW về nội dung!

‣ Điều cuối cùng là Bot hoàn toàn 100% miễn phí!

➡ Bạn còn chờ gì nữa? Hãy mời Bot và bắt đầu khám phá ngay thôi!